Translate

ค้นหาบล็อกนี้

บทความเกี่ยวกับหนอนนก ตอน1

เกี่ยวกับหนอนนก

        หนอนนก มีชื่อสามัญว่า Mealworm เป็นตัวอ่อนของแมลงปีแข็ง ชื่อ Meal-Beetle ลักษณะลำตัวมีสีน้ำตาลดำ เดิมมีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตอบอุ่นและเขตหนาว ในธรรมชาติมีนิสัยชอบกินข้าวสาลี รำ ขนมปัง ฯลฯ มีระยะเวลาในการเป็นตัวหนอนยาวนาน ประมาณ 50-80 วัน แล้วจึงเข้าสู่การเป็นดักแด้ ฟักตัว 5-8 วัน จึงกลายเป็นตัวเต็มวัย สามารถนำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ของหนอนนกต่อไปได้

อุปกรณ์
1. โรงเรือนที่มีการใช้มุ้งเขียวขนาดช่องตา 20 ล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรูของหนอน และควรมีลักษณะที่มีอากาศโปร่ง ถ่านเทได้สะดวก มีความชื้นบางเล็กน้อย เพราะหนอนนกจะเจริญเติบโตได้ดีอากาศในอุณหภูมิ 20-25 0C
2. เตรียมถาดอลูมิเนียม ขนาด 8X10 นิ้ว ขอบสูงประมาณ 2-3 นิ้ว เพื่อไม่ให้หนอนคลืบคลานลอกมานอกถาด และชั้นวางถาดที่ป้องกันมด
3. ตะแกรงร่อนไข่ ขนาดช่องตา cm และร่อนตัวหนอน ขนาดช่องตา cm
4. พัดลมในการใช้ระบายอากาศ

ขั้นตอนในการเพาะเลี้ยง

1. นำถาดอลูมิเนียมใส่อาหารไก่ 400-500 กรัม/ถาด นำพ่อแม่พันธุ์หนอนนก จำนวนประมาณ 400-500 ตัว ใส่ถาด นำผลไม้หรือผักที่มีส่วนประกอบของน้ำจำนวนมาก เช่น มะละกอ แตงโมง แตงไทย ฟัก มันแกว ฯลฯ แล้วแต่ฤดูกาล ล้างน้ำให้สะอาดปราศจากยาปราบศัตรูพืช หั่นเป็นชิ้นๆ ขนาด 5-7 นิ้ว วางเป็นลงไปในถาด

2. หลังจากนั้น 7-10 วัน ให้นำตะแกรงร่อนไข่ มาร่อนแยกระหว่างพ่อแม่หนอนนก โดยไข่หนอนนก จะปะปนออกมาพร้อมอาหารที่ร่อน แยกใส่ถาดอลูมิเนียมถาดใหม่ส่วนพ่อแม่พันธุ์หนอนนก ที่ได้จากการร่อนให้นำไปเลี้ยงโดยอาหารไก่ ตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่เพื่อให้พ่อแม่วางไข่ พร้อมทั้งต้องคัดแยกตัวที่ตายออกทิ้งด้วย

3. ไข่ของหนอนใช้ระยะเวลา 7-10 วัน จะฟักออกเป็นตัวหนอนใส่ผัก/ผลไม้ ขนาดชิ้น 2-3 นิ้ว ลงไปบ้าง ซึ่งทุก 7-10 วัน จะทำการร่อนตัวหนอน เพื่อเปลี่ยนอาหาร แต่ทั้งนี้ให้สังเกตก่อนว่า ถ้าหากหนอนกินอาหารไก่หมดอาหารไก่จะป่นละเอียด จึงทำการร่อนตัวหนอนเปลี่ยนใส่อาหารใหม่ ประมาณ 400-500 กรัม ตัวหนอนจะเจริญเติบโตประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตร ใน 3-4 สัปดาห์ และจะขนาดใหญ่มากมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ในระยะเวลา 45-50 วัน
4. ตัวหนอนที่มีอายุประมาณ 70-80 วัน จะเริ่มพัฒนาเข้าสู่ระยะดักแด้ ในช่วงนี้ระหว่างร่อนตัวหนอนเพื่อเปลี่ยนอาหารนั้นจะต้องทำการคัดเลือกแยกดักแด้ออกมาใส่ถาดอื่น ช่วงนี้มีระยะเวลา 5-7 วัน และไม่กินอาหาร จึงไม่ต้องใส่อาหารลงในถาด
5. หลังจากฟักระยะดักแด้ 5-7 วัน จะได้หนอนนกที่มีลักษณะเป็นแมลงปีกแข็งตัวสีน้ำตาลดำหรือเรียกโตเต็มวัย มีอายุประมาณ 60-80 วัน สามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ทดแทนตัวที่ตายไปได้

ประโยชน์ของหนอนนก
           หนอนนกมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะโปรตีน และไขมัน จึงเหมาะสมในการนำไปเลี้ยงเป็นอาหารแก่สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำ เช่น นก ไก่ ฯลฯ นอกจากนี้เนื่องจากหนอนนกเป็นสัตว์น้ำที่มีช่วงระยะเวลาการเป็นหนอนที่ยาวนาน และมีหลายขนาด จึงสามารถเลือกหนอนนกได้ตามความเหมาะสมของสัตว์ที่เลี้ยง รวมถึงเมื่อนำหนอนนกมาใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ พบว่าทำให้ปลามีความสมบูรณ์เพศที่ดีและพร้อมต่อการเพาะพันธุ์ได้

จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
แสดงความคิดเห็น