Translate

ค้นหาบล็อกนี้

วิธีการดูเพศของนกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุกตัวผู้
 1. จุกที่หัว - ขนจุกบนหัวใหญ่จุกที่อยู่บนหัวมีโคนจุกใหญ่แล้วเริ่มเล็กเรียวขึ้นไปปลายจุกแหลมและปลายจุกจะชี้ไปทางหัวของนก
 2. หัว - มีหัวและใบหน้าใหญ่
 3. ปาก - มีสีดำเป็นมันและปลายปากงอเล็กน้อย
 4. ตา - ดวงตากลมและใส สีดำ
 5. ขนแดงใต้ตา - เป็นสีแดงฟูเป็นกระจุกใต้ตา
 6. ขนแก้ม - เป็นกระจุกสีขาวฟูใหญ่กว่าขนแดงใต้ตา
 7. คอ - ขนาดของคอตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียทำให้ร้องเสียงดี และร้องได้นานกว่าตัวเมีย จึงสามารถร้องเป็นเพลงได้หลายคำ
 8. ขนคอด้านบน - จะเป็นขนสีดำเรียบ
 9. ขนคอด้านล่าง - เป็นขนสีขาวสะอาดและขนฟูเป็นปุยเหมือนสำลีนูนออกมา
 10. สร้อยคอ - จะมีสีดำเป็นแถบจากคอพาดลงมาที่หน้าอก ที่ปลายสร้อยคอมองดูแล้วจะมีลักษณะออกแหลมแต่ไม่ค่อยเด่นชัดนัก
 11. อก - มีอกใหญ่ขนหน้าอกมีมากกว่าตัวเมียโดยใช้ปากเป่าอกดูขนหน้าอก]
 12. ขนที่หัวปีก - มีขนที่หัวปีกสีน้ำตาลดำ มีขนหางจำนวน 12 เส้น
 13. หาง - ขนหางมีสีน้ำตาลดำ มีขนหางจำนวน 12 เส้น
 14. เสียงร้อง - เสียงร้องจะใหญ่และดังกังวานร้องได้ 3-7 พยางค์

นกกรงหัวจุกตัวเมีย
 1. จุกที่หัว - ขนบนจุกจะเล็กกว่าตัวผู้จุกที่อยู่บนหัวมีโคนจุกเล็กกว่าตัวแล้ว เริ่มเรียวขึ้นไปปลายจุกแหลมแต่ปลายจุกจะชี้มาทางด้านหลัง
 2. หัว - มีหัวและใบหน้าเล็กกว่าตัวผู้
 3. ปาก - มีปากสีดำเป็นมันและปลายปากงอเล็กน้อย
 4. ตา - ดวงตากลมและใสสีดำ
 5. ขนแดงใต้ตา - เป็นขนสีแดงฟูเป็นกระจุกใต้ตา
 6. ขนแก้ม - เป็นกระจุกฟูใหญ่กว่าขนแดงใต้ตา
 7. คอ - ขนาดของคอเล็กกว่าตัวผู้ทำให้ร้องเสียงไม่ดี ร้องได้ไม่นาน จึงทำให้ร้องไม่เป็นเพลง
 8. ขนคอด้านบน - จะเป็นขนสีดำเรียบ
 9. ขนคอด้านล่าง - เป็นขนสีขาวสะอาดและขนฟูเป็นปุยเหมือนสำลีนูนออกมา
 10. สร้อยคอ - จะมีสีดำเป็นแถบจากคอพาดลงมาที่หน้าอก ที่ปลายสร้อยคอมองดูแล้วจะมีลักษณะไม่แหลม
 11. อก - มีอกเล็กกว่าตัวผู้ และขนหน้าอกจะมีน้อยกว่าตัวผู้ โดยใช้ปากเป่าดูขนหน้าอก หนังที่อกของตัวเมียจะเนียนละเอียดเกลี้ยงกว่าตัวผู้
 12. ขนที่หัวปีก - ขนที่หัวปีกไม่มีสีแดงทั้ง 2 ข้าง
 13. หาง - ขนหางมีสีน้ำตาลดำ มีขนหางจำนวน 9-10 เส้น
 14. เสียงร้อง - ขนหางมีสีน้ำตาลดำ มีขนหางจำนวน 9-10 เส้น

กลับหน้าแรก HOME
แสดงความคิดเห็น